Jak działają przepisy BHP w wynajętym biurze?

Mimo że praca w biurze nie wymaga zaangażowania siły fizycznej, to jest trudnym zajęciem, które obciąża nasz organizm. Nic więc dziwnego, że duże znaczenie ma przestrzeganie przepisów BHP. Jednak czy należy stosować je w wynajętych biurach? A jeśli tak, to w jaki sposób? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Przepisy BHP a wynajęte biuro – co warto wiedzieć?

Przepisy BHP obowiązują w każdej przestrzeni biurowej (biura wynajem Słubice) – również tej wynajętej na potrzeby prowadzenia firmy. Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o komfort i bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Co mówi o tym polskie prawo? Np. artykuł 304 Kodeksu Pracy podaje:

"§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (…) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą."

Jakie oznacza to obowiązki?

 

Jakie przepisy BHP obowiązują w biurze?

Lista przepisów BHP, o które musi zadbać pracodawca jest długa.

Konieczne jest m.in.:

  • wprowadzenie oznaczeń BHP np. w miejscu skrzynek elektrycznych, apteczki, czy środków czyszczących,
  • zadbanie o jakość powietrza i właściwą temperaturę,
  • zapewnienie dostępu do dobrego oświetlania – naturalnego i sztucznego,
  • zadbanie o odpowiednio dużą przestrzeń w przeliczeniu na każdego pracownika,
  • zapewnienie stałego i nieograniczonego dostępu do wody pitnej,
  • podejmowanie działań, których celem jest porządek i czystość w miejscu pracy.

Duże znaczenie ma również dbanie o dobry stan techniczny budynku oraz o to, by pomieszczenia biurowe spełniały wymagania przeciwpożarowe zamieszczone w polskim prawie.